5) Pratyahara - att stänga ute sinnesintryck


Pratyahara brukar översättas till svenska med att stänga ute sinnesintryck. Alla har vi väl någon gång försökt somna med ett ljud i bakgrunden vi inte är vana vid, på hotellrum eller i andra sammanhang. Detta är något vi har olika förmåga till, och pratyahara har inte direkt med sömn att göra. Att kunna stänga ute sinnesintryck är nödvändigt för att vi ska kunna lyssna inåt när vi är vakna. Inte mycket sägs om denna förmåga idag, men vi kan få betydligt mer energi i vardagen när vi kan lära oss att stänga ute samtal vi inte vill höra eller andra sinnesintryck vi inte styr över. Denna förmåga övas naturligt upp när du tränar yoga i form av asanas, eftersom det blir en naturlig följd av en ökad medvetenhet. Kanske är det ändå värt att fundera över vad vi väljer att lägga kraft på som bara är bakgrundsbrus?

6) Dharana