4) Pranayama - att öka livsenergin med andningens hjälp


Ingenting är så elementärt för vårt liv som att vi andas. Få saker vi gör får dock så lite uppmärksamhet. Tur är det ju iallafall för oss att vi inte behöver komma ihåg att andas, men det kan kanske vara på sin plats att iakkta hur vi andas? Yogans fjärde gren heter pranayama och det har normalt översatts till att styra distributionen av prana, livsenergi, i kroppen, vilket i sin tur kan kopplas till att styra, eller förlänga, andningen. Med pranayama i dagligt tal menas ofta speciella andningsövningar. Kanske är den viktigaste andningsövningen du kan göra att iaktta din andning, utan att styra den?


När är ett bra tillfälle att notera hur vi andas? Alla tillfällen är bra tillfällen, men det är oftast på yogamattan vi gör våra första ordentliga iakttagelser, såvida vi inte tidigare haft anledning till det. Före vi börjar vår yogaträning kan det vara bra att komma till ro och stämma av ”kompassen” med oss själva. Vi kan släppa allt vi tagit med oss till yogamattan från vårt övriga liv och känna efter vad vi upplever. Hur känns min kropp idag? Hur känns det att sitta ner? Hur andas jag? Detta kan vara lättare att göra om vi samtidigt blundar, eftersom intryck från omvärlden kan göra det svårare att lyssna inåt. Få saker säger så mycket om vårt inre tillstånd som hur vi andas. Att iaktta andningen blir därför att "checka av" hur vi mår.


När vi ligger på rygg och gör avslappning som den sista delen av ett yogapass är ett annat bra tillfälle att notera sin egen andning. Det kan vara intressant att iaktta eventuella skillnader i andningsrytm och känsla mellan yogapassets början och slut. Yogan brukar leda till minskad spänning, och det är därför de som kommer ut från yogaträningen oftast går med mer avslappnade steg än de som är på väg dit. Det är också detta som gör att många återvänder gång på gång, skaffar en egen yogamatta att rulla ut hemma och på sikt gör yogan till en del av livet som de inte vill vara utan.


Den mest utbredda översättningen av pranayama är kontroll av livsenergin, med orden prana = livsenergi och yama = förhållningsregel, att kontrollera något. En alternativ översättning kan enligt den kända yogaläraren Alistair Shearer vara ökning av livsenergin, prana= livsenergi och ayama= att utvidga. I båda fall inses att kopplingen mellan vår energinivå och andningen ses som helt naturlig.


Att vår energinivå påverkas av andningen kan vi lätt känna när vi sträcker på oss efter att ha suttit nedsjunkna i en fåtölj under en lång stund, vi vill automatiskt dra in mer luft och kanske resa oss en stund för att kroppen känns ihopsjunken. Alla vet också att vi gärna sträcker armarna i luften och reser på oss när det blir mål eller när vi på något annat sätt känner oss glada. Vi vet att vår andning påverkas att bli ytlig när vi stressar och att vi håller andan av spänning när vi upplever något avgörande som just håller på att hända. I vårt språk finns också många uttryck för detta samband, vi säger till exempel att vi kan ”andas ut” efter något som tagit mycket kraft.


Att det finns ett omvänt samband är också självklart i vardagen, exempelvis säger vi kanske till en arg person att ta tio djupa andetag för att lugna sig. Detta omvända samband utnyttjar man i pranayama-övningarna, man tränar upp kroppens förmåga att andas djupt och använder också själva övningen i sig för att påverka kroppen och psyket i en eller annan riktning. Det är dock ett ifrågasatt förfarande att andningsträna, med all rätt. Få saker kan påverka oss på djupet så som att ändra sin andning, och före du försöker dig på det, hos en erfaren och utbildad lärare, kan du ha stor nytta och glädje av att bara iaktta din andning och samtidigt låta den sköta sig själv, under flera år. Den enda eventuella ”övning” man kan göra är att lära sig att andas med magen, något som används i lugnande syfte i till exempel förlossningssammanhang.


Att lära känna sin andning och sin kropp grundligt före man börjar försöka påverka luftflödet är av yttersta vikt för att man ska kunna värna sin hälsa och säkerhet. Alla yogans grenar ska utövas med integritet och trygghet i förarsätet. Den avslappnade känslan när vi är närvarande och andas lugnt kan leda till att vi lyckas stänga ute sinnesintrycken. Detta är yogans femte gren, som kallas för pratyahara på sanskrit.

 

5) Pratyahara