6) Dharana - att koncentrera uppmärksamheten på en punkt


Dharana brukar översättas till att uppmärksamma och koncentrera sig på en punkt. Denna punkt kan vara vad som helst. Den här delen av yogan hänger samman med att kunna koppla bort annat och hänge sig åt något utan att tappa tråden. Vi är många som kallar detta för ett tillstånd av flow, dock innebär oftast ett tillstånd av flow att vi är upptagna av att göra något, en aktivitet som vi gillar så mycket att vi glömmer tid och rum. Dharana är inte kopplat till en aktivitet utan det är själva tillståndet av koncentration i sig som beskrivs. Hur kan det ge lycka och sinnesro att träna upp förmågan att koncentrera sig? Egentligen behöver vi kanske bara titta på motsatsen för att se att detta kan ha en viss betydelse för vår inre hälsa. Hur tränar vi upp detta? Kanske sker det automatiskt när vi stänger av telefonen under tiden vi yogar? Kanske gör vår yogaträning att vi lär in ett mönster av att göra en sak i taget? Kanske är det inte så långt till mormors tid, då julmiddagens porslin dukades upp på tidiga förmiddagen för att "det som är unna är unna"? Att göra en sak i taget kan vara ett sätt att uppmärksamma dharana, kanske är det det som gör vår träning av kroppsställnignar, asanas, i yogan, så välgörande? Där kan vi ju faktiskt bara ägna oss åt en asana i taget... Detta hjälper oss också att klara av den svåra utmaningen som ligger i nästa gren, dhyana, eller meditation som vi säger på svenska.

7) Dhyana