De åtta olika delarna av yogans livsåskådning:


Yogan är indelad i åtta olika grenar, som tillsammans formar ett förhållningssätt för att vara lycklig och få sinnesro. Yogans första delar handlar om hur vi lever våra liv, och även om det är grundläggande rättesnören vi hittar här, till exempel icke-våld, är det inget som säger att du måste ha blivit klar med en del innan du går vidare till nästa. Tvärtom, klar blir man aldrig. Däremot kan de mest grundläggande delarna handla om sådant vi först bör försöka åtgärda i vårt liv före vi går vidare och försöker må bättre med hjälp av nästföljande grenar. Vi börjar gräva där vi står. En del av råden känns självklara för oss, till exempel att inte döda. En del annat kan kännas självklart men svårt att hålla sig till, exempelvis att göra kroppsövningar, eller asanas som de kallas på sanskrit. Det är denna del som oftast förknippas med yoga, och den del som i störst utsträckning lärs ut i yogaundervisningen, ibland tillsammans med meditation, dhyana, och ibland med andningsövningar, pranayama. Ordet pranayama leder oss direkt in till något centralt inom yogan, vår prana, alltså vår livskraft.

Prana – vår livsgnista
Ett centralt begrepp inom yogan är prana, som är vår livsenergi. För oss i västerlandet kan energi vara ett luddigt begrepp när vi talar om livet, mer självklart är att energi behövs för att värma våra bostäder eller hålla lampor tända. Men våra dagliga uttryck vittnar om att vi ändå är medvetna om energins betydelse för livet. Om vi bara vore en klump material, med ben, muskler, blod och så vidare ihopknåpat i vartannat, skulle vi ändå inte ha en andning och en hjärtpuls. Vi talar om att ha tappat gnistan, att känna sig kraftlös eller att våra livsandar vaknar. Vilket mysterium ligger bakom att vi faktiskt andas utan att tänka på det? I just andningen kan vi uppleva den grundläggande kraft för allt liv som vi blir så vana vid att vi tar det för givet. Vi hittar annat att lägga vår uppmärksamhet på, och något som kan vara väl värt att fundera över är hur vi fungerar som en del av ett större sammanhang, som en människa bland medmänniskor. Detta är så grundläggande för vår sinnesstämning att yogans första gren handlar om just det – vårt umgänge med andra, yama.

1) Yama