Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Så vad menas med Therapeutic Mindful Hatha Yoga?  

Therapeutic Mindful Hatha Yoga – din väg till välbefinnande?


Söker du efter ett sätt att komma ner i varv på riktigt utan att först bli utmattad? Eller kanske du känner att du har långtråkigt när allt inte går fort?


Vill du ha kontakt med din andning och upptäcka hur läget är just nu? Eller vill du enbart känna pulsen dunka i kroppen för att veta att du lever?


Vill du erbjuda dig själv en stunds reparation och underhåll och känna dig mer rörlig och medveten efteråt? Eller vill du alltid få minst tre pulstoppar och 50 armhävningar gjorda för att sedan störta vidare?


Om ditt svar är ja på de första meningarna kanske du vill läsa vidare. Om ditt svar är ja på de senare påståendena ovan, finns det mängder av andra aktiviteter som passar bättre. Lycka till i ditt fortsatta letande! Du kommer bara förlora värdefull tid av ditt liv på att läsa vidare. Eller kanske det är dags för förändring?


Therapeutic Mindful Hatha Yoga är till för dig som vill checka av hur det står till med såväl kropp som sinne och sedan ge dig själv det du behöver för att känna dig energimässigt i balans, såväl i kroppen som i själen. Det kan göra att du lättare hittar din inre kärna, som ger dig vägledning i livet och berättar för dig vad som känns rätt. Många hittar den här känslan i magen, och den kallas ju ofta i vardagen för just magkänsla.


Kanske har vi nytta av att hitta magkänslan i olika beslutssituationer, kanske inte. Meningen med att kunna känna efter är inte att vi ska bli mer effektiva utan att vi ska kunna välja att leva vårt liv efter den inre kompassen. Nyckeln till om vi är i balans hittar vi oftast när vi ser på vårt beteende utifrån. Hur har dagen varit? Har du levt som du själv vill, för att uttrycka din innersta önskan om vad du vill ha i livet, kanske lycka och glädje? Eller har varje stund inneburit en reaktion på omständigheter som du själv inte känner att du har inflytande över? Kanske en stunds yoga kan ge dig den återkoppling du behöver för att lättare ta dig fram med egen styrfart istället för att följa med i bruset?


Therapeutic Mindful Hatha Yoga kombinerar yogan med ett förhållningssätt som på engelska uttrycks med ordet mindfulness. Om du inte känner dig hemma i mindfulnessbegreppet kanske du vill prova yogan ändå? Eller läsa vidare...


Mindfulness


Begreppet mindfulness är idag välkänt i Sverige. En direktöversättning är svår att hitta, men medveten närvaro brukar vara de ord som används. Ibland menar man mindfulness som förhållningssätt till livet, ibland menar man en viss typ av meditation. En del av oss ser mindfulness som en allmänt välgörande meditationsaktivitet som kan bota allt från huvudvärk till stressproblematik. Ingen som provat en session av mindfulnessmeditation kommer att säga att livet blev lättare med en gång. Snarare är det den som provar efter att ha bestämt sig för att ge det en chans under en längre tid som kommer fram till att de kan ha nytta och glädje av mindfulness i vardagen. Nyckeln till det ökade välbefinnandet många upplever ligger ofta i medvetenheten. Att vara medveten om sig själv kan i jantelagens Sverige vara ett motbjudande begrepp att ta till sig, men faktum är att du kan vara en medmänniska med stort värde för andra när du också är medveten om dig själv. Kanske ännu mer så, eftersom en medveten människa inte tenderar att bränna sitt ljus i båda ändar utan kan fungera i längden som stöd åt sig själv och omgivningen.


Att leva med större medvetenhet betraktades av de gamla indierna som en huvudingrediens i ett lyckligt liv. Ett sätt att få större lycka i livet var att följa yogans väg, och den medvetenhet som följer ger utövaren större inflytande över sitt sinnestillstånd, något som är en viktig nyckel till varaktig lycka. Att kombinera yogans väg med tankar om mindfulness kan därför vara ett utmärkt sätt att ge sig själv mer lycka och glädje i livet. Du som är helt nöjd som det är med ditt liv och dina relationer till omvärlden vill naturligtvis leva vidare som du gör, ingen behöver laga något som inte är trasigt. Det kan dock vara värt att prova nya saker ibland. Kanske det finns något som kunde vara lättare i livet ändå?


Här kan du läsa om yogans 8 grenar, de olika delarna av yogans koncept i att hitta lycka och sinnesro. Yogans 8 grenar


Mer information om Mindful Yoga hittar du här

De grundläggande begreppen i Therapeutic Mindful Hatha Yoga är indelat i tre huvudgrupper:


1) Ahimsa = icke våld

Den absolut mest grundläggande principen inom Mindful Yoga är icke-våld. Det du gör i yogan ska för det första inte ge dig ytterligare skador, antingen det är i kroppen eller i sinnet.


En stor del av icke-våld ligger i att inte vara hård mot sig själv. Ingen mår bra av någon som klankar ner på oss, inte heller om det är vi själva som gör det. Det är naturligtvis också viktigt att vara lyhörd för vad kroppen signalerar och inte göra det som kan vara skadligt för oss. Detta är en av anledningarna till att vi i yogan oftast erbjuder mycket träning på de yogaställningar som ser enkla ut. Det förhållningssätt du utövar till dig själv skall vara välgörande i längden och det ska gå att behålla genom hela yogasessionen, detta blir svårt om du tvingar in dig själv i alltför komplicerade eller svåra ställningar. En säkert utförd enkel yogaställning där du själv upptäcker din kapacitet och jobbar utifrån den, kan göra mer nytta för dig än den ställning du intar och sedan försöker hålla kvar med näbbar och klor under tiden du undrar när det är över.


Skador i yoga förekommer naturligtvis, precis som i alla andra aktiviteter. Många yogaskolor föredrar att inte tala om skador eller försiktighetsåtgärder för att detta kan ta fokus från de stora välgörande effekterna av yogan. Och visst är de välgörande effekterna stora och väl dokumenterade i forskningen, men det hindrar oss inte från att behålla huvudet kallt och se till att vi gör vad vi kan för att inte skada oss. I all yoga är det därför viktigt att deltagaren berättar för läraren om det finns anledning till försiktighet, i form av till exempel skador, graviditet, högt blodtryck och så vidare. Detta är en del av icke-våldets väg, att se till att var och en jobbar på sin nivå och inte orsakar något som kan vara negativt för sig själv eller andra. Många yogaskolor kan snabbt få dig att klara svåra yogaställningar, till exempel att stå på händerna, men har du inte tillräckligt med självkännedom för att garantera din egen och andras säkerhet kan detta innebära en risk för din egen och andras hälsa.


Istället för att kunna klara så mycket som möjligt och bli så duktiga på yoga som möjligt kan vi låta yogan ge oss något större och djupare. Den kan ge oss möjligheten att välja hur vi vill må. Dessutom kan den ge oss redskap för att behålla det bästa förhållningssättet i utmanande situationer.2) Mindfulness

Den andra principen i Therapeutic Mindful Hatha Yoga är mindfulness som är en väg till större medvetande. Man skulle kunna säga att Therapeutic Mindful Hatha Yoga är medveten yoga, men all yoga är medveten och begreppet mindfulness innebär mer än just medvetenhet.


Vi blir medvetna på en kroppslig nivå, vi upplever vår kropp. Vi ger oss själva en möjlighet att bli mindre reaktiva. Detta kan vara en viktig del att tänka på, behöver vi använda ett speciellt redskap för att klara av en yogaställning eller innebär det att vi automatiskt strävar efter att komma längre och längre in i ställningen? Vilket vill vi göra? Inom yogan är vi extra uppmärksamma på användningen av redskap, liksom av ord som bra, vackert, lite till, försök och så vidare.


Vi blir medvetna om våra tankar, vi kan komma till en position då vi blir vittne till våra tankar och inte slavar under dem. Vi kan då göra ett val i hur vi skall svara på tanken.


Vi blir medvetna om det vi känner, vårt mentala tillstånd. Vi behöver få möjlighet att äga våra känsloreaktioner, att kunna stanna kvar med känslorna, erkänna dem och inte bara låta dem passera genom oss som olika sorters moln på himlen.


Dessa tre delar av medvetenhet kan ge oss en fjärde medvetenhet, medvetenhet om verkligheten, viket kan vara en väldigt befriande upplevelse. Vi kan vara där vi är med det vi har, utan behov av verklighetsflykt eller reaktiva beteenden.3) De åtta attityderna som gör vår träning till vår konst:

Den tredje principen i Therapeutic Mindful Hatha Yoga är att träna yoga med åtta viktiga förhållningssätt som är  1. Att inte döma

  2. Tålamod

  3. Nybörjarens sinne

  4. Tillit

  5. Icke strävan

  6. Accepterande

  7. Att släppa taget / att låta vara

  8. Medkänsla med sig själv


Dessa förhållningssätt hjälper oss att göra yogan till något som vi får långvarig glädje av i vår personliga utveckling till ökad frihet. Målet med yoga är frihet och inte att det blir ytterligare en sak på att-göra-listan. Här kan man fundera på vad som är vår formella träning och vår icke-formella träning. När vi står på yogamattan och gör yogaställningar har vi vår formella träning igång, men den informella träningen som sker i vardagen är också en viktig del. Fler och fler situationer i livet kommer att vara tillfällen till yogaträning när du väl börjat, till exempel att stå i kö.


Att kombinera yoga och mindfulness


Det som vi betraktar som mindfulness kommer naturligt med ett dagligt utövande av yoga, enligt många yogalärare. Den medvetenhet som utvecklas hos yogautövaren kommer att växa sig större och större och påverka livet utanför yogamattan. Detta är jag den första att hålla med om. Utan att ha rotat medvetenheten i kroppen blir det svårt att utveckla den i livet i stort. Det kan dock vara av värde att föra in mindfulnessbegreppen i yoga och på så sätt få ut ännu mer av stunden på yogamattan.


Vi tar i regel med oss vårt vardagliga förhållningssätt till oss själva när vi kliver på yogamattan. Du som är van att prestera gör yogan till något som ska förbättras och förfinas, du som driver dig själv hårt pressar på ytterligare för att ”få något gjort” och du som är tillbakahållande undviker noga att släppa loss för mycket. I vanliga fall löses detta av en yogalärare som känner till dessa olika beteenden och med tal och korrigeringar utifrån justerar de olika yogautövarna i deras träning. Därför blir det lärarens uppgift att känna sina elever väl för att kunna rucka på de invanda mönstren. Men vem känner din kropp bättre än du själv? Vem känner när det är dags för dig att våga släppa mer axlarna och bara vara? Vad sker med dig som person under tiden? Vilka värdefulla insikter om dig själv kan du få med dig på vägen? Vad skulle hända om yogan var en stund då du fick så mycket kontakt med ditt inre att du själv upptäckte vad du kan ändra för att släppa in mer glädje och ljus i ditt liv?


En del av yogaundervisningen kommer alltid att bestå av korrigeringar och instruktioner, för att träningen ska kunna ge den välgörande verkan som kan vara bestående, men frågan är vilken del av personligheten du använder under tiden du tränar?


Oftast är vi i den västerländska kulturen inriktade på att prestera. Vi har i många fall nytta av detta, exempelvis har ett barn som lär sig simma nytta av att kunna simma på egen hand mer och mer. Det finns dock stunder då vi har glädje av att koppla bort prestationstänkandet, och enligt mig är yogan en sådan stund. Om vi yogar för att vi en dag vill kunna göra en perfekt uppvisning av yoga har vi säkert stor nytta av det men vi kan få mer än så av yogan. Vi kan upptäcka våra mönster och därigenom få nycklarna till den medvetenhet som hjälper oss att förstå och ha tålamod med oss själva och omvärlden. Ingen annan än du själv kan ge dig svaret på till exempel varför du är spänd i nedre delen av ryggen, och kanske är det är du själv som kan ge dig så stor lättnad från det som möjligt, bara du får chansen. Ett forum för sådan utveckling kan Therapeutic Mindful Hatha Yoga vara.


Yoga med förnuft och känlsa!


Therapeutic Mindful Hatha Yoga är en yogafrom för dig som vill yoga med integritet. Att ha sitt sunda förnuft med sig på yogamattan är viktigt, och för dig som yogautövare innebär det att du går fram i den takt du själv har möjlighet till, oavsett vad personen på mattan bredvid har för sig. Med känsla för kroppen och lyhördhet för sensationer på alla plan får du en yogaupplevelse som innebär ökad frihet inte bara i muskler och leder utan även inombords. Du skapar själv ett pass som vidgar dina vyer och utmanar dig samtidigt som du inte kopplar bort din ständigt närvarande medvetenhet. Med mindfulness i yogan har du en medveten närvaro inte enbart i slutpositionen utan genom hela yogasessionen, i övergångar mellan olika ställningar och när du sedan går ut ur yogarummet och fortsätter din dag.

 

Vill du uppleva din andning? Vill de känna hur du står på fötterna, inte bara efter någons instruktioner utan hur du faktiskt väljer att stå när ditt omedvetna mönster tar över? Hur ska du upptäcka detta? Kanske genom medveten närvaro genom hela yogapasset?


Vad gör en vridning med din ryggrad? Hur andas du då? Var tenderar du att hålla emot, var finns det passiva delar som hänger med? Hur känns det att böja sig framåt från höfterna? Vad är skillnaden när du böjer knäna? När du sträcker benen? Står du och hänger i lederna så knäna skjuts bakåt och magen åker framåt? Hur känns det i nacken när du ligger raklång på golvet? Vad är det som gör att det känns som det gör? Är det något du vill behålla eller kan du släppa iväg det? Bidrar alla delar till en avslappnad vila för hela kroppen? Hur är det med skillnader mellan höger och vänster kroppshalva? Hur påverkar de dig?


Alla frågor vi ställer oss när vi yogar med integritet får oss att gå inåt för att söka svar. Där kan vi hitta mycket information och dessutom kan vi hitta lösningar på problem med smärta och skador. Inte allt kan läkas med yoga, men många upplever en förbättring som följd av ökad kroppskännedom och en större känsla av frihet i kroppen. Andningen påverkas till större expansion och ökad medveten närvaro. Att andningen är nära kopplad till vårt välbefinnande och hur vi känner oss är alla överens om. Många är dessutom övertygade om att de inte behöver göra så mycket åt sin andning eftersom de inte ännu har upplevt hur en förbättring av andningen kan kännas. Andningen är dock en så betydelsefull funktion i vår kropp att vi inte ska experimentera för mycket med den före vi har frigjort den från yttre begränsningar och låtit detta ske i vår egen takt. Vi lär känna våra mönster på vägen mot ökad frihet, för att kunna välja vad vi vill behålla, vad vi vill fördjupa och vad det är dags att släppa taget om.Prana - vår livsenergi

Att vi inte består av enbart en klump materia är för de flesta av oss självklart. Men att prata om kroppens energi är vi inte så vana vid. En beskrivning av yogans energibegrepp prana hittar du på första sidan av texten om yogans åtta grenar. Om du vill läsa mer om detta klickar du här: Yogans åtta grenar

Om du inte brukar tänka på dig själv som energi-varelse, påminn dig om att många kan beskriva detta i form av ork eller gnista. Vi säger ibland att vi inte orkar, antingen det handlar om fysisk, mental eller känslomässig ork. Det är av största vikt för vår fysiska hälsa att vi vågar känna efter vad vi har för mental och känslomässig ork. I yogan blir kopplingen mellan kropp och själ tydlig, det blir också tydligt att det krävs mod för att omsätta insikterna i livet utanför yogamattan.