Om denna sida

Vi hoppas kunna inspirera till ett medvetet liv!
Innehållet här är ämnat för ökad närvaro i nuet med
hjälp av Mindful Yoga. All yoga sker på egen risk.

Fakta om denna hemsida och hur den kan användas

Denna sida är skriven som en inspiration för dig som vill veta mer om vad Mindful Yoga är. Den är tänkt att vara en inspirationskälla och ska inte ses som en medicinsk informationskälla. Mindful-yoga.se ägs av företaget Conlineo Yoga AB och är religiöst obundet. Inom yoga används ofta det religiösa språket sanskrit för att beskriva olika delar av yogan, så även på denna sida. Det finns dock inget som helst religiöst eller politiskt ställningstagande bakom denna användning av sanskrit. Sidan har heller ingen bindning till någon organisation, och är helt obunden politiskt och religiöst.

Inget ansvar tas av Conlineo Yoga AB för vad läsaren hittar på som en följd av att ha läst information på hemsidan.

Conlineo Yoga AB som äger mindful-yoga.se har organisationsnummer 556949-2829 och styrelsens säte finns i Västra Frölunda, Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Företaget har F-skattsedel.